Tietosuoja

Tietosuojakäytännöt

Godis Itä-Suomen ruotsinopiskelijat ry
Joensuu

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Iiris Näkki, Godis Itä-Suomen ruotsinopiskelijat ry:n puheenjohtaja
iirisnak@student.uef.fi

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen sääntöjenmukaisen tarkoituksen ja lainmukaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksiin lukeutuvat esimerkiksi yhdistyksen jäsenien
tiedottaminen yhdistyksen asioista ja tapahtumista, ja yhdistyksen jäsenien edunvalvontaa koskevat asiat.
Käsittelemme henkilötietoja vain siinä määrin, jossa se on kussakin tilanteessa tarpeellista.
Voimme kerätä henkilötietojasi myös asioidessasi kanssamme, esimerkiksi ilmoittautuessasi
järjestämäämme tapahtumaan tai ostaessasi meiltä haalarimerkkejä. Voimme käsitellä myös laskutukseen
tarvittavia henkilötietoja.

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

3.1 Jäsenrekisteri
Käsittelemme jäsenistämme seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai
henkilötietojen ryhmiä:
• Täydellinen nimi
• Kotipaikka
• Sähköpostiosoite
• Yhdistykseen liittymisvuosi

3.2 Ostotapahtumat, laskutustiedot ja muu yhdistyksemme kanssa asiointi
Käsittelemme seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:
• Nimi ja osoitetiedot
• Sähköpostiosoite

4. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki käsittelemämme henkilötiedot ovat peräisin henkilöltä itseltään.

5. Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa
kuvattuihin käyttötarkoituksiin, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain
nojalla sallittu. Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei
tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

6. Henkilötietojen käsittelijät
Jäsenrekisteriimme tallennettuja henkilötietoja käsittelee vain yhdistyksen hallitus.

7. Henkilötietojen luovuttaminen
Emme luovuta henkilötietojasi muille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle ja rekisterin suojaus
Pidämme jäsenrekisteriä Google Drive -palvelimella yhdistyksen google-tilillä, salasanalla suojattuna. Tilille
pääsy on yhdistyksen hallituksen jäsenillä. Googlen palvelimet sijaitsevat osittain myös EU:n ulkopuolella,
minkä takia rekisterissämme säilyttämämme tiedot voivat siirtyä myös EU:n ulkopuolelle. Google on
sitoutunut noudattamaan tietosuojalakia.

9. Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee
tehdä suoraan kohdassa 1 ilmoitetulle yhteyshenkilölle.

Päivitetty 3.2.2019

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Godis ry:n hallitukseen godis.ry(at)gmail.com tai puheenjohtaja Iiris Näkkiin iirisnak(at)student.uef.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti